Fakta om statistikk og statistikkutvalget

Et omforent statistikkutvalg har erklært i sin rapport at innrapporteringen av lønn er mangelfull. HK har forholdt seg lojalt til denne statistikken ved årets lønnsoppgjør til tross for dette.

For å korrigere feilaktige opplysninger som har kommet frem i mediene, gir vi i det følgende fakta om statistikk og statistikkutvalget oppsummert i seks punkter:

  1. I brev av 5. mars 2014 ble det sendt brev med forespørsel om lønnsopplysninger for alle ansatte i AAFs foretak.
  2. Statistikkutvalget har ikke mottatt komplette oversikter fra medlemsforetakene.
  3. Statistikkutvalget erklærte, omforent, i sin rapport: "Et usikkerhetsmoment i statistikken er at foretakene ikke rapporter de samme gruppene ansatte. Noen rapporterer kun for medlemmene i HK, andre inkluderer også andre grupper ansatte".
  4. HK har likevel forholdt seg til denne statistikken når det gjelder årets lønnsoppgjør, fordi det er det eneste grunnlaget å føre forhandlingene på.
  5. På bakgrunn av denne statistikken har HK vurdert AAFs tilbud.
  6. Den mangelfulle statistikken var også grunnlag for å avkreve AAFs vilje til å utarbeide en ny og bedre statistikk.
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?