Forsikringene dine blir enda bedre – uten at du må gjøre noe som helst!

Som medlem i HK har du en rekke fordeler gjennom LOfavør – blant annet økt trygghet på fritiden, i form av gode forsikringer. Nå er det en glede å kunne fortelle at de gode forsikringene dine er blitt enda bedre.

LOfavør Kollektiv Hjem
Din innboforsikring, Kollektiv hjem, er nå oppdatert til å inkludere praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri. Slike tyveri kan være vanskelige å oppdage, og vanskelig å rydde opp i. Nå tilbyr vi hjelp om du eller dine blir rammet.

Samtidig forbedres denne forsikringen ytterligere ved å øke flere av forsikringssummene, altså beløpene som du kan få dekket.

Kollektiv hjem oppdateres automatisk – du behøver altså ikke å gjøre noe selv!

LOfavør Grunnforsikring
Denne forsikringen gir deg og din familie en økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø. Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader.

Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha, og er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Fra 1. januar økes beløpene (forsikringssummene) som utbetales ved enslige og barns død. Forsikringssummen for personer over 67 år er derimot noe redusert. Dette gjelder også for enslige over 67 år. Utbetalingsrekkefølgen er det også gjort en mindre endring i. Den er nå som følger: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger og dødsbo. (Endringen gjelder siste ledd, tidligere er det utbetalt til ”øvrige arvinger” i stedet for ”dødsbo”.)

Forsikringen oppdateres automatisk – du behøver altså ikke å gjøre noe selv!

Se fullstendige forsikringsvilkår på www.lofavor.no 

I de vedlagte produktarkene kan du se hovedtrekkene ved forsikringene, og endringene du nå kan nyte godt av.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?