Streik i arbeiderbevegelsen

Fredag 14. november gikk i første omgang omlag 150 ansatte i fagbevegelsen ut i streik. Onsdag 26. november vil 476 HK-medlemmer være omfattet av streiken. Manglende innsyn i lønnsopplysninger er utløsende årsak til streiken.

– Statistikken vi fremskaffer på egenhånd viser store lønnsforskjeller mellom ansatte, sier Bjørn Mietinen. Vi ser at lederne stikker av med stadig mer av lønnsmassen, at det er store avvik mellom SSBs lønnsstatistikk og vår egen statistikk, samt en reallønnsnedgang for enkelte grupper.

Det er med bakgrunn i dette vi nå krever innsyn i lønn og en lønnsstatistikk fra arbeidsgiverne for hele tariffområdet. Innsyn er helt vanlig og ikke minst nødvendig, fordi det gir grunnlag for å føre reelle lønnsforhandlinger og en rettferdig lønnspolitikk.

– Ut fra statistikken kan de se ut som enkelte grupper i fagbevegelsen har hatt en lønnsfest, mens våre grupper har tatt ansvar og betalt regninga. Vi ber ganske enkelt å få tallene på bordet, sier Bjørn Mietinen.

Her er tre eksempler som underbygger HKs krav:

  • Lederlønn. Gruppen ledere i SSBs statistikk for arbeidstakerorganisasjoner viser en lønnsvekst på hele 7,1 % fra 1. oktober 2012 til 1. oktober 2013.
  • Lønnsforskjeller. Gjennomsnittlig årslønn for våre medlemsgrupper ligger i 2013 på kr 70 000,- under hva de samme gruppene har i SSBs statistikk (representativt utvalg).
  • Reallønn. Sammenlikner vi lønnsvekst med prisvekst de siste årene, har flere av våre medlemmer fått en reallønnsnedgang.

Det er en lojal gruppe ansatte som nå går ut i streik. Gjennom en rekke lønnsoppgjør har de vist både moderasjon og ansvarlighet. Vi kan ikke akseptere at andre grupper ansatte gis en betydelig lønnsvekst, samtidig som arbeidsgiverne nekter innsyn i lønnsdannelsen.

–Vi kan ikke forhandle i blinde, sier Mietinen.

HK vil snarlig komme tilbake med hvilke nye grupper medlemmer som tas ut i streik.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?