Ufullstendig rapport

Statistikkrapporten HK og AAF fikk utarbeidet var mangelfull og dermed ufullstendig.

AAF hevder i en nettsak at HK valgte å legge til side en statistikkrapport over lønnsutviklingen.

Det medfører riktighet at det i forkant av forhandlingene var nedsatt et partssammensatt statistikkutvalg som utarbeidet en felles omforent rapport.

Rapporten ble ikke lagt til side, men lagt til grunn for forhandlingene. Den har imidlertid, noe som også er erkjent i rapporten, mangler. Den har ikke nok data til å være et komplett, fullstendig grunnlag for vurdering av lønnsutviklingen.

Blant annet omfatter rapporten bare om lag halvparten av alle ansatte som HKs tariffavtale omfatter. Dermed er det umulig å gjøre presise rammebetraktninger.

Når vi ikke har relevant statistikk, blir det umulig for HK å ivareta medlemmenes interesser på en skikkelig måte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?