Endringer i retningslinjene for HKs stipendordninger

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 28. november endringer i retningslinjene for HKs Utdanningsfond og HKs Stipendordning for høyere utdanning. Endringene trer i kraft fra 1.1.2015.

HKs Utdanningsfond
Krav til lengde på medlemskap endres fra 1. januar til tre års sammenhengende medlemskap i HK/LO. Tidligere var kravet ett års sammenhengende HK-medlemskap. HK legger seg med dette på lik linje med LOs Utdanningsfond.

HK ønsker å motivere flere medlemmer til å ta fagbrev, så medlemmer som søker om støtte til fagbrevkurs er fortsatt unntatt denne bestemmelsen slik at de har rettigheter i fondet etter at første måneds kontingent er betalt.

Satsene i ordningen økes. De nye satsene er følgende:

1. Helårsutdanning: Inntil kr 14.000,-
2. Fagbrevkurs: Inntil kr 10.000,-
3. Andre korte kurs (inkl. IKT-kurs): Inntil kr 8.000,- 

HKs Stipendordning for høyere utdanning
Krav til lengde på medlemskap endres fra 1. januar til tre års sammenhengende medlemskap i HK/LO. Tidligere var kravet tre års sammenhengende HK-medlemskap.

Satsene i denne ordningen er uendret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?