En dobling av søndagsarbeidende i Norge

245 000 av de 367 000 som jobber innenfor varehandelen vil måtte belage seg på å jobbe søndager. Dette betyr i realiteten mer enn en dobling av antall ansatte i Norge som må forholde seg til søndag som arbeidsdag.

– Dette er dramatiske tall. Disse tallene bør utløse en prinsipiell debatt blant politikerne om dette er hva man så for seg ved å tillate søndagsåpne butikker, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

På en Fafo-frokost i dag ble rapporten "Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker" lansert. Rapporten er finansiert av LO, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Vi har gang på gang bedt regjeringa om å foreta konsekvensutredninger. Dette har regjeringa sagt at de ikke ønsker å gjøre. Regjeringa tar kanskje ikke ansvar, men alle skal vite at partene er innstilt på å ta ansvar. Det gjør vi nå. Her foreligger tallene, regjeringen plikter nå å ta stilling til dem.

Rapporten beskriver en Bislett-effekt dersom lovverket endres. Effekten går ut på at den aller første som reiser seg på tribunen, ser bedre. Når førstemann reiser seg, vil andre som ser dårligere, tvinges til det samme. Til slutt kommer man ut dårligere enn i det opprinnelige utgangspunktet: ingen ser bedre, men man har tvunget hverandre til å stå.

Utover de 245 000 ansatte i varehandelen kommer 47 000 som blir beskrevet som eksponert i kjølvannet. Dette dreier seg om frisører, cafémedarbeidere, næringsmiddelindustri, renhold og vektere. Samlet sett vil søndagsåpne butikker omfatte om lag 290 000 sysselsatte. Dette tallet innbefatter også de 46 000 innen handelen som jobber søndager i dag (bensinstasjoner, små matbutikker, gartnerier, avgrensede turistområder m.m).

– En næring på flere hundre tusen ansatte krever mer enn det venstrehåndsarbeidet som regjeringa her legger opp til. Regjeringa må nå svare på om de tar næringa på alvor.
Vi har sammen med arbeidsgiverne i møte etter møte med regjeringa bedt om et partsutvalg før så omfattende rammebetingelser skal endres.

– Når resultatet av regjeringas forslag er så dramatisk som vi her er vitne til, forventer vi at regjeringa nå følger opp vårt krav om et partsarbeid.

Kontaktpersoner for media:
Ove Magnus Halkjær, telefon 90854418
Maren Alexandra Gulliksrud (kun fredag 27. februar): 93206663

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?