Lønnsgarantiordningen med SAMFO på plass

Den 19. februar ble det avholdt møte mellom HK og SAMFO vedrørende lønnsgarantiordningen.

Garantien i Landsoverenskomsten mellom partene sikrer at satsene justeres til samme nivå som i overenskomsten mellom HK og Virke.

Trinn 6 heves med kr 404,- (kr 2,49 per time) med virkning fra 1. februar 2015.

Lønnssatsene i det stillingsvurderte lønnssystemet i Landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO (bilag 5 – trinn 6-21) heves tilsvarende.

Protokoll kan lastes ned.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?