Midlertidig? Da er du mer utsatt for diskriminering!

1 av 4 kvinner som var i midlertidige stillinger oppgir at de ikke fikk forlengelse fordi de skulle ha barn. – Desto større grunn til å jobbe mot frislipp av midlertidige stillinger, konstanterer LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Det er i en omfangsundersøkelse Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) står bak at dette kommer fram. Diskriminering av gravide og foreldre som skal ut i permisjon er generelt høy, én av to kvinner har opplevd å bli diskriminert i forbindelse med å få barn. Diskriminering når tilknytning til arbeidsplassen er midlertidig, er enda høyere.

– Å diskriminere foreldre som venter barn eller som er i foreldrepermisjon er uansett helt uakseptabelt, sier Hessen Følsvik. – Det er ekstra dramatisk når vi ser hvordan dette slår ut for midlertidig ansatte som risikerer å miste jobb og inntekt.

Undersøkelsen bekrefter at forskjellsbehandlingen midlertidig ansatte erfarer, får større konsekvenser enn den forskjellsbehandlingen som rammer de fast ansatte. For eksempel oppgir fem prosent av fast ansatte at de ikke har fått en jobb pga. graviditet eller planer om uttak av foreldrepermisjon, mens hele 16 prosent av midlertidig ansatte svarer det samme.

Peggy Hessen Følsvik er bekymret for konsekvensene av regjeringens forslag om å åpne for utstrakt bruk av midlertidige stillinger. – Undersøkelsen viser hvor stort problemet er. Når vi kombinerer dette med vår kunnskap om hvor høy terskelen for å si ifra om vanskelige ting på jobb når du er midlertidig ansatt er, tegner det seg et tydelig bilde av en uholdbar situasjon for mange unge arbeidstakere. Dette kan vi ikke akseptere.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?