Støtte til Transportarbeiderforbundets havnekonflikt

Forbundsstyret i HK har i dag bevilget 50 000 kroner til NTFs arbeid for retten til arbeid og tariffavtale for havnearbeiderne.

Forbundsstyret vedtok også følgende støtteuttalelse:

"Handel og Kontor i Norge støtter Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sin kamp for medlemmenes rettigheter.

Boikotten av Risavika terminal med sympatiaksjoner i Tromsø og Mosjøen, har nå vart i over et år. Den 4. februar startet NTF ytterligere en boikott av Yilport i Oslo havn fordi de nekter å undertegne tariffavtale med forbundet.

Det er veldig sjelden at arbeidsgivere av en viss størrelse i Norge ikke innordner seg vanlige regler i norsk arbeidsliv.

Videre finner HK det underlig at arbeidsgivere med lange tradisjoner for partsarbeid aktivt forsøker å underminere konvensjoner framforhandlet på FN-nivå, gjennom ILO i 1974 (ILO-Konvensjon nr. 137 om sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner). Derfor har denne saken også internasjonale dimensjoner.

HK støtter NTFs kamp for sine medlemmers rettigheter. Vi oppfordrer motparten til snarest mulig å komme til enighet med NTF og sørge for at alle berørt av konflikten kan returnere til sine jobber."

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?