Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO kom i dag til enighet i årets mellomoppgjør. – Dette oppgjøret har videreført likhet mellom avtalene som regulerer lønnsnivået i varehandelen og er i tråd med vedtaket i LOs representantskap. Resultatet på oppgjøret er solidarisk og gir en god lavlønnsprofil, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

I dette oppgjøret gis det ikke et generelt tillegg, men det gis et lønnstillegg på kroner 1,75 for de lavest lønte overenskomstene. Det vil si at alle omfattet av Landsoverenskomsten og Bensinstasjonoverenskomsten får et tillegg på 1,75. I Landsoverenskomsten heves i tillegg minstelønnssatsene på trinn 1-5 med kr 2,50 og trinn 6 heves med kr 0,50.

I Lederoverenskomsten mellom SAMFO og HK heves Basislønna til kroner 399.500,- per år.

Oppgjøret oppsummert på de forskjellige overenskomstene:

Landsoverenskomsten

Det gis et generelt tillegg på 1,75 per time.

  • Lønnstrinn 1- 5 med kr. 2,50 per time (kr. 4,25 totalt)
  • Lønnstrinn 6 heves med kr. 0,50 per time. (kr. 2,25 totalt)

I det stillingsvurderte lønnssystemet i bilag 5: Satsene reguleres tilsvarende trinn 1-5, som ovenstående. Satsene fra trinn 6 – 21 reguleres med kr 366,- per måned.

Lederoverenskomsten mellom SAMFO og HK

Basislønnssatsen heves til kr 399.500,- per år.

Overenskomsten for Bensinstasjoner mellom SAMFO og HK

Det gis et generelt tillegg på 1,75 per time.

Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2015.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?