Historisk avtale mellom Handel og Kontor og Regnskogfondet

Regnskogbevaring handler om miljø, men også grunnleggende menneskerettigheter. Derfor inngår LO-forbundet Handel og Kontor (HK) nå en banebrytende avtale med Regnskogfondet.

HKs visjon er at alle skal ha rett til å leve i et rettferdig samfunn og ha et arbeidsliv som setter mennesket i fokus både nasjonalt og internasjonalt. HK og Regnskogfondet har et felles verdigrunnlag og inngikk derfor i dag en historisk samarbeidsavtale med mål om å bevare store regnskogsområder.  

Avtalen vil bety at hvert HK-medlemskap redder 1000 m2 med regnskog hvert år. Regnskogen er et biologisk skattkammer som inneholder 50-80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Men den er også et hjem for 260 millioner mennesker og halvparten av verdens språk snakkes i regnskogen.

– Kampen for å bevare regnskogen er et spørsmål om grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor helt naturlig for HK at vi engasjerer oss i Regnskogfondet sitt arbeid med å redde regnskogen og menneskene som lever der, sier HK-leder Trine Lise Sundnes.

ILO konvensjon nr. 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter uttrykker at kampen om regnskogen er et spørsmål om rettighetene til menneskene som har levd og arbeidet i regnskogen. Ved å gi urfolk og skogfolk rettigheter til sine egne områder, er erfaringen at vi kan bevare skogen mest effektivt.

– HK har lang tradisjon for internasjonalt solidaritetsarbeid og ønsker både å bidra til å redde regnskogen samtidig som vi bevisstgjør våre medlemmer om regnskogens betydning. Dersom vi ikke redder den, vil det få store konsekvenser for klima, naturmangfold, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, sier Sundnes.

Regnskogen dekket opprinnelig om lag 13 prosent av jordas overflate. Bare siden andre verdenskrig har menneskene ødelagt halvparten.

Regnskogfondet støtter regnskogsbevarende prosjekter i 11 land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. Disse prosjektene skal hjelpe urfolk og skogfolk i kampen for å ta vare på skogen sin.

– Vi er veldig glade for at Handel og Kontor vil støtte denne kampen med et betydelig økonomisk bidrag. Samtidig er det svært gledelig at HK vil bruke samarbeidet med Regnskogfondet til å bevisstgjøre sine egne medlemmer om regnskogens betydning for klima, naturmangfold, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, sier daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet.

Regnskogfondet skal på sin side være en rådgivende part i HKs arbeid med klima, miljø og regnskogsrelaterte produkter. Dette vil også innebære bistand i HKs arbeid med klima- og miljøspørsmål innen fagbevegelsen.

– Dette er et svært interessant aspekt ved samarbeidet. Fagbevegelsen har en sterk posisjon i Norge, og den har derfor muligheten til å bli en viktig pådriver for klima- og miljøtiltak. Vi er glade for å kunne bidra til å styrke HKs arbeid på dette feltet, sier Løvold.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?