Enighet om lønnsjustering på Luftfartsoverenskomsten

Handel og Kontor og NHO Luftfart kom fredag 26. juni til enighet om justering av minstelønnssatsene i Luftfartsoverenskomsten, etter den såkalte Justeringsklausulen.

Partene ble enige om at satsene justeres med 1,5% fra 1. april.

De nye satsene blir:

  • Kr 23.346,-
  • Kr 26.413,-
  • Kr 28.868,-

Se for øvrig vedlagte protokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?