Hva venter etter ferien?

Fra 1. juli trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Det dreier seg om adgangen til midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrenser, straff og kollektiv søksmålsrett.

Her får du en oversikt over hva slags endringer i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. juli:

  • Det blir enklere å ansette midlertidig. Nå kan arbeidsgiverne fritt ansette midlertidig i inntil 12 måneder.
  • Grenser for gjennomsnittsberegning av den daglige arbeidstiden økes. Den lokale handlefriheten blir større.
  • Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Bedriftens interne aldersgrense kan ikke være under 70 år.
  • Det blir økte strafferammer for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.
  • Reglene om fagforeningens adgang til kollektiv søksmålsrett oppheves.

Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?