Ungdom vil organisere seg

Dagens unge arbeidstakere ønsker trygghet og gode arbeidsforhold, og sju av ti mener fagforeningene vil være viktige også i fremtiden. I et arbeidsliv fullt av midlertidige stillinger og små stillingsbrøker ser ungdom verdien av å være fagorganisert.

Et skumlere arbeidsliv i vente
I Klassekampen 8. desember kunne vil lese om tillitsvalgt Lars Jakob Furunes på XXL Lade. Han tror ungdommen merker at det er utrygge tider i jobbmarkedet. Faren for å ende opp uten fast jobb er stor, og arbeidsmarkedet utvikler seg i en skumlere retning enn vi er vant med. Dette støttes av kollegaen Alexander Svennungsen (26). Arbeidsliv er oftere i media, og det tegnes gjerne opp et dystrere bilde for dagens unge. Løsningen for Alexander og nesten halvparten av hans unge kollegaer på Lade var å organisere seg i Handel og Kontor, og få på plass en tariffavtale på jobben.

Flere unge vil organisere seg
Ungdom fremstilles ofte som individualister uten sterke bånd til fellesskapet og fagforeningene. De lever her og nå, og trives med fleksibiliteten midlertidige stillinger fører til. Dette stemmer ikke. Ifølge en rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag fra UNIO, er hele sju av ti ungdommer positive til organisering, og mener fagforeningene vil være viktige eller svært viktige fremover. Rapporten kalt Framtidsdebatten ble lagt frem på UNIO-konferansen i forrige uke, og tegner opp et lysere bilde enn vanlig. I alle fall for medlemsrekrutteringen.

Må satse på ungdommen
UNIO-leder Anders Folkestad mener rapporten klart viser at fagbevegelsen må satse på ungdom. Når andelen organiserte i befolkningen går ned viser tallene at det vil lønne seg å gjøre en jobb for ungdomsorganiseringen. Alexander tror fagforeningene har fått større plass i folks bevissthet. Det bør fagbevegelsen bruke systematisk i organiseringsarbeidet. Tillitsvalgt Lars Jakob er enig, og viser til svært billige studentmedlemskap som et viktig ledd i organiseringen på egen arbeidsplass.

Fakta:
• Rapporten Framtidsdebatten – Retningsviser for arbeidslivet er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet ble lagt frem på UNIO-konferansen 8. desember
• Undersøkelsen er gjennomført blant 2553 elever i videregående skole, i alderen 16 og 17 år
• 73,2 prosent av ungdom er helt eller delvis enige i at fagforeninger er viktige for å få god lønnsutvikling
• 70,5 prosent mener det vil være svært eller nokså viktig å fagorganisere seg i en framtidig jobb
• 63,3 prosent er enige i at ansattes arbeidsforhold ville vært mye verre uten fagforeninger

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?