Dårlige utsikter for varehandelsansattes pensjon – godt under 2/3 av lønn viser Fafo-utredning

Utredningen mellom HK og Virke om tjenestepensjon, viser at ansatte i detaljhandelen ofte har minste innskuddsordning. Kun et mindretall er sikret en pensjon på 2/3 av tidligere lønn, og da skyldes det ikke tjenestepensjon, men avtalefestet pensjon (AFP).  Rapporten kan lastes ned her.

– Pensjon er utsatt lønn, derfor krever vi nå at de ansatte må få en hånd på rattet, sier 1. nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

HK fremmet krav om å avtalefeste tjenestepensjon og brede ordninger under tariffoppgjøret i 2014. Det ville ikke Hovedorganisasjonen Virke være med på. Nå er utredningen om pensjonsordninger i bransjen på plass. I dag presenteres partenes arbeid og Fafos utredning om tjenestepensjon.

– På mange områder mener jeg det er skremmende utsikter for de ansatte som her tegnes, men det er også bra at fakta om tjenestepensjonsordningene i bransjen kommer frem. Hovedfunnene legger kalde fakta på bordet og styrker vår argumentasjon om at brede ordninger og tariffesting er veien å gå, sier 1. nestleder i HK, Bjørn Mietinen.

Utredningen viser at et overveldende flertall ansatte med fulle stillinger og hele karriereløp risikerer å få klart mindre enn 2/3 av lønn i pensjon når de går av. En mann med 42 år i varehandelen og 360 000 i årslønn kan sitte igjen med 183 000 kroner i samlet pensjon, altså rundt halvparten av tidligere lønn. Og da forutsetter vi at vedkommende er i samme jobb i hele karrieren.

I tillegg viser rapporten at jobbskifter reduserer pensjonen betydelig. Fem jobbskifter gir et pensjonstap på 107 000 kroner årlig på grunn av administrasjons- og forvaltningskostnader. Regningen må betales av den ansatte selv.

Utredningen har avdekket at Virkes innkjøpsordning er dårligere enn andre sammenliknbare tilbud. Gjennom tariffesting av en bred ordning kunne partene brukt markedsmakt og redusert kostnadene slik at pensjonskapitalen øker, noe som åpenbart er en fordel både for arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

– Når vi betrakter pensjon som utsatt lønn er en naturlig konsekvens av dette at arbeidstakerne skal ha innflytelse over tjenestepensjonsordningene. Det vil si at tjenestepensjon bør være en naturlig del av tariffavtalen, og noe vi forhandler om som en del av ramma under lønnsoppgjøret, avslutter Mietinen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?