Ikke alle ansatte får være med i en tjenestepensjonsordning

Arbeidsgiver har flere muligheter til å unnta ansatte fra bedriftens tjenestepensjonsordning. Det vil ha konsekvenser for pensjonsnivået, avdekker en rapport av Actecan. Den kan lastes ned her.  

Alle ansatte i privat sektor skal være med i en tjenestepensjonsordning. Det er hovedregelen. Men velger arbeidsgiver å benytte seg av alle mulige unntak, vil det ha konsekvenser for pensjonsnivået til den enkelte. Nedenfor følger de ulike unntakene:

Deltidsstillinger mindre enn 20 prosent

Dersom du er ansatt i deltidsstilling mindre enn 20 prosent, kan arbeidsgiver unnta deg fra pensjonsordningen.

Alder under 20 år

Er du ansatt og under 20 år, kan arbeidsgiver velge å unnta deg fra pensjonsordningen.

Pensjonsopptjening for inntekt mindre enn 1 G

Arbeidsgiver kan velge å gi pensjonsopptjening først for inntekt fra 1 G (= 90 068,- kroner per 1. mai 2015). 

Ansatt mindre enn 12 måneder

Ansatte i kortvarige arbeidsforhold har ikke krav på å få utstedt et pensjonskapitalbevis. Det betyr at de ikke får med seg den oppsparte pensjonskapitalen fra bedriften.

Arbeidsgiver kan velge bort unntakene

Det er rom for å gi opptjening fra første krone og for alle ansatte, men det er opp til arbeidsgiver.

Opptjening fra første krone gir størst effekt for pensjonsnivået. Men også opptjening for ansatte med mindre enn 20 prosent stilling, yngre enn 20 år eller ansatt i mindre enn 12 måneder i samme virksomhet, gir høyere pensjon for den enkelte.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?