Tjenestepensjonsordningene klages inn for LDO

Handel og Kontor (HK) mener private tjenestepensjonsordninger (innskuddspensjoner) strider mot likestillingsloven. Klagesak ble i dag sendt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

–Dagens tjenestepensjonsordninger i privat sektor forskjellsbehandler på kjønn, det bør det ryddes opp i, sier forbundsleder Trine Lises Sundnes.

Det er flere forhold Handel og Kontor finner kjønnsdiskriminerende med dagens bestemmelser om privat tjenestepensjon. Kravet om minimum 20 prosent stilling, ingen opptjening mellom 0 og 1 G (1 G utgjør per d.d. kr 90 068,-) og ingen opptjening ved mindre enn 12 måneders ansettelse.

– Kvinner topper statistikken over deltidsansatte, flere kvinner enn menn har mindre enn 20 % stilling. I tillegg er flere kvinner enn menn midlertidig ansatt, uttaler Sundnes.

Mange kvinner i privat sektor har en stilling mindre enn 20 %, en vesentlig del av inntekten for deltidsansatte og lavtlønte unntas fra pensjonsrettigheter og av 185 000 midlertidig ansatte er 72 000 menn og 113 000 kvinner jf. SSB-tall for 2014.

– Disse tallene understreker at det særlig er kvinner som rammes av unntakene i dagens bestemmelser og dermed får dårligere pensjonsopptjening enn menn, sier Sundnes.

I tillegg er det slik at innskuddspensjoner, som dominerer i privat sektor, utbetales i maks 10 år, men minst til fylte 77 år. Det rammer de som lever lengst, altså kvinner.

– Det er altså slik at kvinner først taper rett til pensjonsopptjening som følge av strukturelle hindringer. Deretter må de ta til takke med en lengre periode uten pensjonsutbetaling eller lavere årlig pensjon enn menn, fordi de lever lenger. De taper i flere omganger fordi de er kvinner, sier Sundnes.

Klagesaken ligger nå på LDOs bord hvor det bes om en generell uttalelse om pensjonslovgivningen kan være i strid med likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

– Vi mener det er på tide å stille kritiske spørsmål til et pensjonssystem som i lag på lag faktisk virker kjønnsdiskriminerende, avslutter Sundnes. 

Last ned hele klagen her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?