Mulig streik for å beholde tariffavtalen

Expert har meldt seg ut av arbeidsgiverforeningen Virke og ønsker å avvikle tariffavtalene de har med Handel og Kontor i Norge (HK). For de ansatte vil dette medføre et betydelig rettighetstap.

HK vil gå til mekling for å få videreført tariffavtalene med Expert. Vi har derfor sendt varsel om plassfratredelse for alle våre medlemmer til Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram kan dette bety streik. 

Informasjonen på Experts hjemmeside er upresis og på flere punkter direkte feil. Nedenfor følger nærmere forklaring:

"Ingen i Expert Norge kommer til å få en grunnlønn som er lavere enn tarifflønn", sier Expert.
Vi synes det er prisverdig at Expert Norge lover at lønningene ikke skal dumpes.

 • Men uten tariffavtale har du ingen garanti for at Expert følger tarifflønn fremover. Risikoen er at minstelønnen ikke justeres opp årlig slik som i dag (tariffoppgjør).
 • Uten tariffavtale, er det arbeidsgiver som ensidig bestemmer hva som blir din lønn og nivået på prestasjonslønnen (bonus).

"Arbeidsmiljølovens regler om overtid, arbeidstid osv. vil selvsagt bli fulgt av arbeidsgiver", sier Expert videre.

Det skulle bare mangle om ikke arbeidsgiver fulgte arbeidsmiljøloven som et minimum. Men å miste tariffavtalen gir konsekvenser for både arbeidstid og overtidstillegg.

Arbeidstid og overtid:

 • Med tariffavtale får du overtidsbetalt fra 37,5 timers arbeidsuke
 • Uten tariffavtale får du overtidsbetalt først fra 40 timers arbeidsuke.
 • Denne differansen representerer et tap på mer enn12.000 kroner med en snittlønn på 360.000 kroner i året.

Overtidsbetaling:

 • Med tariffavtale vil du få 50-100 % i overtidstillegg.
 • Uten tariffavtale gir arbeidsmiljøloven deg rett til minimum 40 % overtidsbetaling.

"Den største forskjellen mellom nytt og gammelt lønnssystem vil være at ubekvemstillegget fjernes og erstattes med nesten 2 uker mer fritid pr. år for hver arbeidstaker….", påstår Expert

Når tillegg for kveld, helg og natt (Experts såkalte ubekvemstillegg) fjernes, har dette økonomiske konsekvenser for dere.

 • Det er et anerkjent prinsipp i Norge at du skal ha mer i lønn for å jobbe kveld, helg og natt. Med andre ord skal det koste mer å ha ansatte i arbeid på disse tidene.

Etter hva vi forstår, kaller Expert følgende for "2 uker ekstra ferie":

 • Arbeidsgiver setter ned arbeidstiden fra 40 timer til 37,5 timers uke. Men dere har allerede 37,5 timers uke gjennom tariffavtalen.
 • Expert sier i tillegg at du skal få en arbeidstidsforkortelse på et kvarter, mot at du er tilgjengelig i matpausen. Slik blir arbeidstiden din 36,25 timer i uken. Matpausen skal imidlertid etter loven være en del av arbeidstiden når arbeidsgiver krever at du skal være tilgjengelig.
 • Det er ganske utrolig at Expert fremstiller overnevnte "arbeidstidsreduksjoner" som 2 uker ekstra ferie, når dette er noe du allerede har krav på med tariffavtale og etter loven.

"… bedre bonus- og provisjonsordninger", avslutter Expert

Arbeidsgiver hevder at du som arbeidstaker sikres bedre bonus- og provisjonsordninger (prestasjonslønn). Realiteten er at du kan få slike ordninger med tariffavtale i bunn, sammen med en rekke andre gode ordninger.

Har du tariffavtale må arbeidsgiver lage en avtale med arbeidstakerne om vilkårene;

 • dette skjer gjennom forhandlinger mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver.

Med tariffavtale kan ikke arbeidsgiver alene bestemme;

 • om du skal få prestasjonslønn,
 • når du skal få prestasjonslønn,
 • eller hvor mye du skal få i prestasjonslønn.

Expert hevder at "tariffene er utdaterte" – det er vi ikke enige i. Alle våre tariffavtaler reforhandles hvert annet år og tariffavtaledekningen i Norge er høy.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Når tariffavtalen er borte mister du også retten til avtalefestet pensjon (AFP). Dette representerer et tap på inntil 1million kroner i pensjon for deg. Dette har Expert foreløpig ikke sagt noe om hvordan de vil kompensere!

Godtgjøring på høytidsdager
Tariffavtalen sikrer deg rett til fri med lønn på alle høytidsdager. Uten tariffavtale er det kun lov om 1. og 17. mai som gir rett til fri med lønn.

Velferdspermisjoner
Tariffavtalen gir deg rett til fri med lønn ved eksempelvis akutt sykdom i hjemmet, dødsfall i nær familie, ved flytting, ved lege- og tannlegebesøk, fødsel, bryllup med mer. Loven gir ikke fri med lønn i slike tilfeller.

Du står ikke alene
Det er ingen grunn til å akseptere at tariffavtalen fjernes og erstattes med en lønns- og bonusordning. Din arbeidsplass er ikke den eneste som har sagt nei til bonusavtalen. I tariffavtalen er det mulig å innføre resultatlønnsordning dersom dere ønsker det. Expert har ikke vist interesse for dette.

Hva kan du gjøre?
Å stå i mot bedriftens påtrykk om å melde seg ut av HK og samtidig si nei til å avvikle tariffavtalen. Det vil lønne seg for deg og dine kolleger! Si klart i fra at dette er et angrep på det organiserte arbeidslivet!

Medlemstallet i Expert øker
Medlemstallet øker dag for dag. Det er veldig bra. Fortsett det gode vervearbeidet i Expert. Verv dine kolleger for å styrke kravet om å videreføre tariffavtalen.

Du kan lese mer om fordeler som HK-medlem her:
http://handelogkontor.no/Medlemskap/Medlemsfordeler

Nye medlemmer kan melde seg inn her:
https://www.hkmedlem.no/bli-medlem

PS! Del gjerne dette med dine kolleger. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?