Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveilederen for tillitsvalgte i HK ble i dag klar og er tilgjengelig i egen lenke i menyen.

Veilederen skal gi en kort og grei oppstilling av regelverket, rettighetene og forhandlingsrommet.

Vi håper den blir et nyttig verktøy for våre tillitsvalgte, både som et oppslagsverk, men også for å stille krav i forhandlinger med arbeidsgiver.

HK ønsker med dette lykke til med de lokale forhandlingene ute på den enkelte arbeidsplass. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?