Enighet med Finans Norge (FNO)

LO /HK/Postkom og Finans Norge ble i dag enige i forhandlingene om Sentralavtalen. Generelt tillegg på alle lønnstrinn, lønnsløft for de som ligger på de laveste trinnene og partssamarbeid for likestilling er de viktigste resultatene. 

– Med de rammene vi hadde, er jeg glad for at vi har fått en lav- og likelønnsprofil på årets oppgjør. Dette synliggjøres gjennom et generelt kronetillegg på alle lønnstrinn, i tillegg til å heve de som er plassert på de laveste trinnene, sier faglig sekretær Kjell Finvåg.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg per 1. mai på kr 1 550,- per år som legges på alle lønnstrinn. I tillegg legges det til 4 trinn på toppen samtidig som de 4 laveste trinnene på lønnsskalaen fjernes. Dette betyr et løft for de som ligger på de laveste trinnene i dag og er innenfor rammene av frontfagsoppgjøret på totalt 2,4 %.

Likestilling
Partene erkjenner at det er store likestillingspolitiske utfordringer i finansnæringen og har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen vesentlig. Partene skal i tillegg arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. Det opprettes derfor et partssammensatt utvalg som skal kartlegge likestillingssituasjonen og komme med anbefalinger på hvordan den kan forbedres.

Utvalget avlegger sin rapport innen 31.12.2017.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet blir nå sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler at det stemmes ja til forslaget. Uravstemningsmateriellet sendes ut i neste uke.

Medlemmenes svarfrist til Handel og Kontor er 13. mai kl. 12.00. LOs svarfrist til Finans Norge er 18. mai.

Se vedlagte forhandlingsprotokoll for mer informasjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?