Enighet med Virke om ny Bensinstasjonsoverenskomst

HK og Virke er i forhandlinger den 28. april blitt enige om at det etableres en Bensinstasjonsoverenskomst.

– Jeg er meget fornøyd med at vi endelig har fått på plass en overenskomst for bensinstasjoner som er medlem i Virke. Overenskomstens innhold og struktur er godt tilpasset bransjens utfordringer og framtidsutsikter. Vi har fått et lønnssystem som er starten på en harmonisering med andre overenskomster innenfor Virke, uttaler nestleder Bjørn Mietinen, som var forhandlingsleder for HK.

Overenskomsten med bilag trer i kraft 01.04.2016.

Ellers ble partene enige om følgende:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg per 1. april på kr 1,- per time. Minstelønnssatsen økes tilsvarende.
Minstelønnssatsen på trinn 6 heves ytterligere med kr 3,- per time.

Utvalg
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå bruken av overenskomstens personellkategorier. Utvalget skal også vurdere innretningen av overenskomstens garantibestemmelse. Utvalget skal levere sitt forslag i god tid før neste hovedoppgjør, og senest innen 01.12.2017.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet blir nå sendt ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler at det stemmes ja til forslaget. Uravstemningsmateriellet sendes ut i neste uke.

Medlemmenes svarfrist til Handel og Kontor er 31. mai kl. 15.00. HKs svarfrist til Virke er 2. juni.

For mer informasjon, se vedlagte forhandlingsprotokoll med ny overenskomst.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?