Forhandlingsstart for Vinmonopolet

Tarifforhandlingene mellom Handel og Kontor og Vinmonopolet starter i dag den 20. april.

Det er satt av to dager til forhandlingene, som etter planen skal avsluttes 21. april. Forhandlingene omfatter Overenskomst for ansatte i AS Vinmonopolet.

HK vil under forhandlingene legge spesielt vekt på:
• Tjenestepensjon
• Lønnsbestemmelser
• Arbeidstid
• Seniorpolitikk

HK kommer tilbake med informasjon når det foreligger et forhandlingsresultat.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?