Søndagsplakaten skal gi lik praksis i butikkene

Loven om søndagsåpne butikker kan gi opphav til uklarhet og tolkning innen dagligvare. Handel og Kontor og Virke dagligvare har derfor utviklet Søndagsplakaten, som skal sikre lik praktisering blant kjedene.

– Lik praktisering av regelverket gir en forutsigbarhet for både ansatte, kunder og kjøpmenn. Dette initiativet skal klargjøre hvordan søndagshandelen skal praktiseres for alle, sier leder i HK, Trine Lise Sundnes.

Alle aktører i dagligvarebransjen er invitert til å slutte seg til Søndagsplakaten. Bunnpris, Coop og NorgesGruppen stiller seg bak initiativet, og vil følge punktene i sine butikker landet rundt.

– Ved at aktørene praktiserer regelverket likt, hindrer vi utglidning av loven og bidrar til fortsatt å bevare annerledesdagen, sier Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.

Vil ha myndighetene med
Søndagsplakaten slår fast at salgsflaten på maks 100m2 må være et selvstendig butikklokale med fastmonterte vegger og egen inngang. Det er heller ikke er mulig å bruke vindfang eller lignende for å få salgsflaten større enn de tillatte 100m2.

Når det gjelder henting av varer fra lager eller øvrig butikklokale, begrenses dette til varer som fra før selges i søndagsbutikken. Det er ikke tillatt med plakater eller lignende der kunder oppfordres til å be personalet hente varer som ikke er utstilt i søndagsbutikken.

– Plakaten klargjør dagens regelverk. Samtidig oppfatter vi at regelverket når det gjelder henting av varer fra lager eller øvrig butikklokale ikke er tilstrekkelig tydelig. Derfor har vi bedt myndighetene om hjelp til å utrede dette nærmere, sier Sundnes.

HK og Virke har bedt om et hastemøte med kulturminister Linda Helleland om initiativet.

– Vi ser frem til en konstruktiv dialog med statsråden om temaet, sier Sundnes.

For mer informasjon, kontakt:
Inger Helene Vaaten, informasjonsrådgiver, Handel og Kontor i Norge, 90034214
Julie Wentzel Frøland, kommunikasjonsrådgiver, Virke, 98803090

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?