Tariffoppgjøret 2016 – oversikt

Her finner du en totaloversikt over tariffoppgjøret for 2016, med bl.a. planlagte forhandlingsdatoer på de forskjellige tariffområdene, lenker til resultater osv.

Årets tariffoppgjør er et forbundsvist oppgjør. Det vil si at det skal forhandles på hver enkelt overenskomst. Under finner du planlagte forhandlingsdatoer på de forskjellige tariffområdene, forhandlingsstatus og lenker til forhandlingsresultater.

Vi gjør oppmerksom på at det tas forbehold om endringer i de oppsatte forhandlingsdatoene.

–––

VIRKE:

Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten, inkl. bransjeavtaler
Forhandlinger 5.-7. april
Enighet i forhandlinger 7. april. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 4. mai kl. 08.00.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 28.-29. april
Enighet i forhandlinger 28. april. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 31. mai kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

___

SAMFO:

Landsoverenskomsten 
Forhandlinger 19.-20. april
Uenighet og brudd i forhandlingene 20. april. Se informasjon her 
Mekling 13. mai
Enighet i mekling 14. mai. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 10. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Lederoverenskomsten
Forhandlinger 19.-20. april
Enighet i forhandlinger 20. april. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 18. mai kl. 14
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomsten for ansatte i Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.
Forhandlinger 9.-10. mai
Pause i forhandlingene. Gjenopptas 8. juni.
Brudd i forhandlingene 8. juni. Se informasjon her
Mekling 1.-2. september.
Enighet oppnådd i forhandlinger 31. august. Mekling avblåst. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 28. september kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomsten for USBL
Forhandlinger 16. juni
Enighet i forhandlinger 16. juni. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 29. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m.fl.
Forhandlinger 29. september. Resultatet er sendt ut på e-post til medlemmene.
Frist for å avlegge stemme: 13. oktober kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Bensinoverenskomsten
Forhandlinger 18. november
Enighet i forhandlinger 18. november. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 12. desember kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

–––

NHO:

Standardoverenskomsten
Forhandlinger 2.-3. mai
Enighet i forhandlinger 3. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 3. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Luftfartsoverenskomsten
Forhandlinger 18.-19. mai
Enighet i forhandlinger 20. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 14. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Butikkoverenskomsten
Forhandlinger 23.-24. mai
Enighet i forhandlinger 23. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 14. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Medieoverenskomsten
Forhandlinger 30.-31. mai
Enighet i forhandlinger 30. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 20. juni kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Bilselgeravtalen
Forhandlinger 14. juni
Enighet i forhandlinger 14. juni. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 5. september kl. 15.
Resultatet stemt ned i uravstemning, oppgjøret går til mekling. Informasjon er sendt medlemmene på e-post.
Mekling 12.-13. oktober.
Enighet i mekling 13. oktober. Se resultat her
Partene har godkjent meklingsresultatet. Tariffoppgjøret er godkjent. 

Bensinstasjonsoverenskomsten
Forhandlinger 17. juni
Enighet i forhandlinger 17. juni. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 7. juli kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Taxioverenskomsten
Forhandlinger 21. juni
Forhandlinger er utsatt inntil videre. Ny dato kommer.
Ny forhandlingsdato 23. august.
Enighet oppnådd i forhandlinger. Informasjon sendt medlemmene på e-post.
Tariffoppgjøret er godkjent.

–––

SPEKTER:

A-delsforhandlinger for hele området 5.-6. april.
Se informasjon og resultat her

Nettbuss
B-delsforhandlinger 16.-18. april
Brudd i forhandlingene. Se informasjon her
Mekling 2.-4. mai
Enighet i mekling 4. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 31. mai kl. 16.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Vinmonopolet
B-delsforhandlinger 20.-21. april
Uenighet og brudd i forhandlingene 21. april. Se informasjon her
Fortsatt uenighet i forhandlingene 3. mai. Se informasjon her 
Fase 3 forhandlinger 1. juni
Brudd i forhandlingene 1. juni. Se informasjon her
Mekling 13.-16. september. Les mer her
Enighet i mekling 16. september. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 19. oktober kl. 15
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Felleskjøpet Agri
B-delsforhandlinger 29. april
Enighet i forhandlingene 29. april. Se informasjon og resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 19. oktober kl. 15
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Norges Håndballforbund
Enighet i forhandlinger 21. april.
Frist for å avlegge stemme: 19. oktober kl. 15.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

___

FINANS NORGE:

Sentralavtalen
Forhandlinger 28.-29. april.
Enighet i forhandlingene 28. april. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 13. mai kl. 12.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

___

ARBEIDERBEVEGELSENS ARBEIDSGIVERFORENING (AAF):

Landsoverenskomsten
Forhandlinger 24.-25. oktober.
Enighet i forhandlinger 8. november. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 27. november kl. 23.59.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i AUF
Forhandlinger 1.-2. november
Enighet i forhandlinger 2. november. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 20. november kl. 23.59.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

___

FISKARORGANISASJONENES ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNING (FA):

Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag
Forhandlinger 8. november
Enighet i forhandlinger 8. november. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 25. november kl. 24.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

___

DIREKTE AVTALER:

Overenskomst for ansatte i OBOS
Forhandlinger 25.-26. mai
Enighet i forhandlinger 2. mai. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 15. juni kl. 14.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i TeleComputing Norge
Forhandlinger 28.-29. juni
Enighet i forhandlinger 28. juni. Se informasjon her
Frist for å avlegge stemme: 28. juli kl. 14
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Overenskomst for ansatte i TrønderTaxi AS
Enighet i forhandlinger 30. september.
Frist for å avlegge stemme: 12. oktober kl. 12.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Hovedtariffavtalen mellom Norsk Sykepleierforbund og HK
Forhandlinger 27.-28. oktober
Enighet i forhandlinger 27, oktober. Se resultat her
Frist for å avlegge stemme: 8. november kl. 13.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Kabinoverenskomsten mellom LO/HK og Novair AS
Forhandlinger 14. november.
Enighet i forhandlinger 14. november. Se resultat her 
Frist for å avlegge stemme: 24. november kl. 23.
Uravstemning er avsluttet. Tariffoppgjøret er godkjent.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?