Transportarbeiderforbundets forbundssekretær Jan Sivertsen begynner i HK

Sivertsen skal lede HKs regionskontor i Vest, lokalisert i Bergen. 

Forbundsstyret i Transportarbeiderforbundet vil få saken til behandling først kommende torsdag og vil med dette startet prosessen med å få valgt en ny forbundssekretær i forbundet.

– Vi beklager selvfølgelig at vi mister en god tillitsvalgt, men ønsker Jan lykke til med nye oppgaver i HK. Vi har et godt samarbeid med HK og vil sørge for en smidig overgang fra hans oppgaver i Norsk Transportarbeiderforbund til HK. Vi vil ha behov for Jans kompetanse og kunnskap i overgangsfasen til vi har fått en ny forbundssekretær på plass, sier Lars Johnsen. 

– Vi er glade for å få Jan til vårt regionkontor i Bergen, og ser fram til å jobbe sammen med han. HK og Norsk Transportarbeiderforbund er enige om å legge forholdene til rette for en så smidig overgang til oss som mulig, uttaler HKs leder Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?