Tvilsomt demokrati i Expert

HK er gjort kjent med at Expert i en pressemelding hevder de har hatt demokratiske avstemninger i sine butikker. – Å hoppe bukk over tillitsvalgte på denne måten er i strid med spillereglene i arbeidslivet, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Expert fortsetter å angripe kollektive forhandlinger gjennom sin opptreden. De såkalte avstemningene om videreføring av tariffavtalene har blant annet foregått på følgende måte:

• Avstemningene skjer etter en intern presentasjon der Experts prestasjonslønnsystem omtales i positive vendinger av ledelsen, og tariffavtalen snakkes samtidig ned.
• Åpne avstemninger der ansatte og ledelsen kan se hvem som stemmer for og mot det ene eller andre uten at fagforeningene har blitt involvert på forhånd.
• Medlemmer av HK blir tatt til side av ledelsen og får beskjed om at "dette går dere for ". Det ligger i luften at om ikke de stemmer "riktig", ødelegger de for ledelsen.

– Flere av medlemmene avviser at det har vært noen avstemning i det hele tatt. Jeg er imponert over fagorganiserte på alle de butikkene som har stått opp mot ledelsen og forsvart tariffavtalen, sier Trine Lise Sundnes

En tariffavtale er en kollektiv avtale mellom virksomheten og fagforeningen. Opprettelse og videreføring av tariffavtalene skjer i dialog mellom partene. Arbeidstvistloven regulerer prosessen og Hovedavtalen spillereglene. HK tar utgangspunkt i vårt medlemsgrunnlag og våre medlemmer som ønsker tariffavtale i dette arbeidet. Vi vil forholde oss lojalt til dette.

– Ikke alle som setter ordet demokrati foran et utsagn oppfyller ordets betydning slik vi kjenner det i Norge. Det er åpenbart for oss at Expert har avkrevd svar av sine ansatte på sviktende grunnlag uten å gjøre de kjent med de økonomiske konsekvensene, uttaler forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?