Mekling og streikevarsel for SAMFO Landsoverenskomsten

Meklingen mellom HK og SAMFO vil finne sted fredag 13. mai, og skal være avsluttet kl. 24. En eventuell streik iverksettes fra arbeidstidens start torsdag 19. mai.

Den 20. april ble det brudd i forhandlingene om tariffavtalen for butikkmedarbeiderne i Coop. Hovedårsaken til bruddet er uenighet om lønn under sykdom og foreldrepermisjon. Partene møtes nå hos Riksmekleren den 13. mai.

Informasjon
De som blir tatt ut i en mulig streik blir informert per brev i løpet av de nærmeste dagene. Deretter under meklingen gjennom straksmelding på SMS, dersom vi har mobilnummer registrert. Det informeres også på HKs hjemmeside og på sosiale medier. Alt dette vil skje så snart det foreligger et meklingsresultat.

Det er viktig at medlemmene sjekker at den informasjonen HK har registrert er korrekt, spesielt e-postadresse og mobilnummer. Bare på den måten kan HK sikre rask informasjon om utfallet av meklingen. Logg inn på ”Min side” på www.hkmedlem.no for å kontrollere dette. Ta eventuelt kontakt med regionkontoret.

Streikekomité
Det er nedsatt en sentral streikekomité som kan kontaktes på e-post: [email protected], men vi minner om at de lokale klubbene selv må etablere lokale streikekomiteer.

Uttak
HK har besluttet i første omgang å ta ut et begrenset antall virksomheter i konflikt. De dette gjelder vil få særskilt beskjed.

Årsaken til bruddet og krav under meklingen
Ledere som er omfattet av Lederoverenskomsten mellom HK og SAMFO har rett til full lønn under sykdom så lenge de har rett til sykepenger etter Lov om folketrygd. Nå er tiden overmoden for at ansatte omfattet av Landsoverenskomsten også sikres slike rettigheter. 

Det er urimelig at det kun er ledere og butikksjefer som får lønn under sykdom og foreldrepermisjon og dermed fulle feriepengerettigheter. Butikkmedarbeidere må ta til takke med langt dårligere økonomi når de skal ta sin ferie, etter eventuell sykdom eller foreldrepermisjon.

Dette er et prinsipielt og viktig krav for å likestille butikkmedarbeidere med andre i samme bedrift. Noe SAMFO dessverre så langt har avvist.

Streikestønad
Arbeidstakere som blir permittert på grunn av arbeidskonflikt i egen bedrift har bare krav på dagpenger dersom lønns- eller arbeidsvilkårene ikke blir påvirket av resultatet, og det vil de bli i dette tilfellet. Det vil si at uorganiserte ikke vil få dagpenger.

Organiserte vil motta streikestønad fra HK. Sørg derfor for at uorganiserte kollegaer organiserer seg så fort som mulig! På den måten står vi sterkere sammen.

Spørsmål kan rettes til din tillitsvalgte, forbundets regionkontor eller hovedkontor.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?