Brudd med Vinmonopolet

Forhandlingsutvalget i LO Stat har i dag konstatert brudd med Spekter. Dette betyr at Vinmonopolet vil gå til mekling, med fare for streik.

Bruddet kommer etter at HK har møtt i forhandlinger med både Spekter/Vinmonopolet i tre omganger siden første gang 21. april, også med hjelp fra LO Stat.

– Over hele linja prøver Spekter å ta fra ansatte rettigheter på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier forhandlingsleder i LO Stat, Eivind Gran.

I dag er ansatte i Vinmonopolet medlem av Statens pensjonskasse, noe som er lovbestemt. Statens Pensjonskasse sikrer en god og forutsigbar pensjon for ansatte i Vinmonopolet. Vi ønsker å ha innflytelse over pensjonsordningen i framtiden. Skulle dagens lov endres, vil arbeidsgiver slik som ordningen er i dag ensidig kunne endre ansattes pensjonsordninger. Dette kan få store konsekvenser for de som jobber i Vinmonopolet i form av langt dårligere pensjonsvilkår.

– Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran i LO Stat.

– Det er avgjørende for HK-medlemmene at deres framtidige pensjonsordninger ikke forringes, og at overgang til eventuelt nye ordninger skjer gjennom forhandlinger mellom partene. Noe annet kan vi ikke akseptere, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

75 prosent av virksomhetene i Spekter har i dag fra før rett til å forhandle om pensjon. Nå går HK til mekling for den samme rettigheten for de ansatte på Vinmonopolet.

HK vil komme tilbake med mer informasjon så snart det foreligger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?