Enighet i forhandlingene med SAMFO om boligbyggelaget Usbl torsdag kveld

Det ble i går kveld enighet mellom HK og SAMFO om overenskomst for boligbyggelaget Usbl. Heving av lønnstrinn og avsetting av pott til lokale forhandlinger var de viktigste resultatene.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi

• Total ramme for lønnsoppgjøret er 2,4 % inkludert 0,15 % glidning

• Det gis et generelt tillegg på 1,25 % per lønnstrinn med virkning fra 1. april 2016

• Det settes av 1 % til individuelle vurderingstrinn lokalt per 1. oktober 2016

• Matpengesatsen økes til kroner 140,-

Annet

• Pensjonsalderen heves til 70 år

• Lønnssystemet utvides med 13 nye lønnstrinn

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Stemmefrist for medlemmene er 29. juni klokken 12.00.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?