Enighet om Bensinstasjonsoverenskomsten

Det ble i dag enighet i forhandlingene mellom HK og NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten. Økning av 6-årssatsen på ansiennitetsskalaen og bransjetillegg på kroner 1 var de viktigste resultatene.

 1. nestleder i HK Bjørn Mietinen er meget godt fornøyd med at man kom til enighet i forhandlingene med NHO på Bensinstasjonsoverenskomsten.

– I dette oppgjøret prioriterte vi at de med lang ansiennitet skulle få et lønnsløft, sier forhandlingsleder Mietinen.

 

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi

•Bransjetilpasset lønnstillegg på kroner 1 per time gis til alle

•6-årssatsen på ansiennitetsskalaen økes med kroner 3 per time til kroner 33

•Matpengesatsen økes til kroner 82,50

Alle endringene trer i kraft med virkning fra 1. april 2016.

 

Forskuttering av sykepenger

HK og NHO anbefaler lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres.

 

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes nå til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme av uravstemningsmaterialet.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?