Gjennomslag for varehandelen

– Regjeringen har nå valgt en kunnskapsbasert tilnærming til Norges største yrkesgruppe. Det er en politisk seier for alle de 370.000 menneskene som jobber i varehandelen, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har i dag i statsråd valgt å nedsette et utvalg om søndagsåpne butikker. Det skjer etter at hun i spørretimen 1. juni gjorde det helt klart at regjeringen ikke fremmer noe forslag om liberalisering av søndagen. Utvalget skal levere sin innstilling høsten 2017.

– Vi er fornøyd med et slikt utvalg, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i HK. Det er viktig å gjennomgå lovverket for å møte både dagens og framtidas utfordringer.

HK har hele tiden ment at det er naturlig med en gjennomgang av dagens lovverk. Men vi har også sagt at alternativet til et lovverk som på noen punkter har svakheter, ikke er å fjerne loven, men sammen med partene berede grunnen for et bedre lovverk.

Ett av punktene som regjeringen blant annet fremhever er netthandel, noe de mener utfordrer dagens regulering.

– Ny teknologi gir muligheter for å foredle annerledesdagen i framtida, heller enn grunn til å fjerne den. Å liberalisere søndagen var en 80-tallsgreie. I dagens samfunn har vi så store teknologiske muligheter at det ikke er noen grunn til å sende 370 000 mennesker på jobb for så å kalle det ”mer frihet”, sier Sundnes.

HK vil gå inn i dette arbeidet med mål om å videreføre søndagen som en annerledes dag, slik det er flertall for i dagens storting.

– Vi vil ha en lov som håndheves og som gir rom for å beholde annerledesdagen for det store flertallet i befolkningen, sier Trine Lise Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?