Ingen enighet med Vinmonopolet

Det ble ingen enighet med Vinmonopolet under dagens forhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Det betyr at alle faser av forhandlinger nå er gjennomført. Endelig beslutning om brudd vil nå bli tatt av forhandlingsutvalget i LO Stat på fredag.

Endelig vedtak om brudd fattes av LO Stats forhandlingsutvalg fredag. Skjer det, betyr det at området går til mekling med fare for streik. HK vil komme tilbake med mer informasjon når dette eventuelt skjer.

Bruddet i forhandlingene skyldes uenighet om medbestemmelse over pensjonsordningene. I dag er ansatte i Vinmonopolet medlem av Statens pensjonskasse, noe som er lovbestemt. Statens Pensjonskasse sikrer en god og forutsigbar pensjon for de ansatte.

De ansatte ønsker å ha innflytelse over pensjonsordningen i framtiden. Skulle dagens lov endres, vil arbeidsgiver slik som ordningen er i dag ensidig kunne endre de ansattes pensjonsordninger. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte i form av langt dårligere pensjonsvilkår.

HK er opptatt av å sikre de ansatte medbestemmelse ved fremtidige endringer i dagens pensjonsordninger. Derfor er dette kravet svært viktig. Dette er også avtalt som del av andre tariffavtaler innenfor Spekter-området, og burde derfor være uproblematisk å få inn som del av tariffavtalen for de ansatte i Vinmonopolet.

– Det er avgjørende for HK-medlemmene at deres framtidige pensjonsordninger ikke forringes, og at overgang til eventuelt nye ordninger skjer gjennom forhandlinger mellom partene. Noe annet kan vi ikke akseptere, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

– Jeg beklager at Vinmonopolet så langt ikke har kommer oss i møte. Vi håper fortsatt å kunne unngå å måtte gå om riksmekleren.
HK vil komme tilbake med mer informasjon straks det skjer noe i saken.

Du kan også lese mer på facebooksiden til Funksjonærklubben i Vinmonopolet: http://bit.ly/1SwdGhh

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?