Enighet mellom HK og TeleComputing Norway AS

HK og TeleComputing Norway AS har kommet til enighet i forhandlingene om overenskomst for HK-medlemmer i TeleComputing Norway AS.

Dette er de viktigste punktene det er enighet om:

Økonomi
Det gis en ramme på 3 %, lærlingers lønn økes med 3 % og kompetansebonussatsene heves til henholdsvis kr. 4 000,- for sertifisering på fritiden, jfr. § 13 b) og kr 8 000,- som grense for kompetansebonus som kan opptjenes per kvartal, jfr. § 13 e).

Fordeling av det generelle tillegget
Det generelle tillegget på 3 % utgjør rammen for lønnsoppgjøret og HK-klubben sørger for å fordele tillegget blant medlemmene. HK-klubben har vedtatt følgende fordeling:
Klubben har vedtatt at medlemmene får 2,9 % i tillegg fra 1. mai 2016 dog minst kr 13 000.- slik at de lavest lønnede kan få et løft. Klubben mener også at de medlemmene som er i sin oppsigelsestid skal få et tillegg, men noe lavere. Hver enkelt medlem vil få tilsendt en oversikt fra klubben over hva lønnsoppgjøret utgjør for dem.

Velferdspermisjoner
Velferdspermisjonsordningen ble utvidet med to nye velferdsdager. Permisjon med lønn for én dag ved inngåelse av ekteskap og permisjon med lønn for eksamensdagen ved relevant kompetanse for arbeidsgiver.

Utvalgsarbeid i perioden

Det er enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere de resultatavhengige bonusordningene i tariffperioden.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemning blant HKs medlemmer per e-post.

Forhandlingsprotokoll kan lastes ned under.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?