Kjøreplan for landsmøtet 2016

HKs landsmøte starter lørdag 15. oktober. Kjøreplanen er nå klar. Du kan følge landsmøtet live ved å klikke på råd knapp nederst.

Lørdag 15. oktober:
Kl. 14.00 Åpning 
Kulturelt innslag
Kl. 14.20 Velkommen v/forbundsleder Trine Lise Sundnes
Minnetale
Landsmøtetalen v/forbundsleder Trine Lise Sundnes
Konstituering (Punkt 2)
Kl. 16.00 Møteslutt
Kl. 19.00 Landsmøtefesten

Søndag 16. oktober:
Kl. 10.00 Møtestart
Kl. 10.30 Årsrapport og regnskap (Punkt 3 og 4)
Hilsningstale fra UNI Global Union v/ visegeneralsekretær Christy Hoffmann
Organisasjonsdebatten (Punkt 5)
Innledning ved 1. nestleder Bjørn Mietinen
Forbundets vedtekter (Punkt 6)
Innledning ved 1. nestleder Bjørn Mietinen
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.30 Møtestart
Kl. 14.40 Hilsningstale fra Handels i Sverige v/ forbundsleder Susanna Gideonsson, 
Debatt (til punkt 5 og punkt 6)
Eventuelt kveldsmøte

Mandag 17. oktober:
Kl. 08.30 Møtestart
Kl. 09.00 Synlige fram mot stortingsvalget
Innledninger ved Ap-leder Jonas Gahr Støre og
LO-leder Gerd Kristiansen
Debatt
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.30 Møtestart
Kl. 14.40 Hilsningstale fra Regnskogsfondet v/ daglig leder Lars Løvold
Forslag til endringer i Prinsipp- og handlingsprogram (punkt 7)
v/2. nestleder Christopher Beckham
Andre forslag og uttalelser (punkt 8)
Ca. 17.00 Møteslutt
Kl. 18.00 Gjestefest og regionenes aften

Tirsdag 18. oktober:
Kl. 08.30 Møtestart
Kl. 08.40 Hilsningstale fra NTL v forbundsleder John Leirvåg
Debatt (punkt 7)
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.30 Møtestart
Kl. 14.40 Hilsningstale fra Norsk Folkehjelp v/ styreleder Finn-Erik Thoresen
Debatten (punkt 7) fortsetter
Valg (punkt 10)
Eventuelt kveldsmøte

Onsdag 19. oktober:
kl. 08.30 Møtestart
Kl. 08.50 Hilsningstale fra Støttekomiteen for Vest Sahara v/ daglig leder Erik Hagen
Redaksjonskomitéenes endelige innstillinger og uttalelser
Kl. 13.00 Landsmøtet avsluttes
Utdeling av lunsjmatpakker
Hjemreise

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?