Enighet i forhandlingene med Novair

HK og Novair AS har kommet til enighet om revisjon av Kabinoverenskomsten.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,7 % på alle lønnstrinnene. I tillegg gis det 1,7 % på alle andre kronesatser i overenskomsten, inkludert garantiprovisjonen.

Det ble også enighet om minimum 4 % pensjonsopptjening for all lønn (også mellom 0-1 G) opp til 7,1 G. (G = folketrygdens grunnbeløp).

Justeringene gjennomføres fra 1. mai.

Se vedlagte protokoll for fullstendig informasjon om oppgjøret.

Oppgjøret blir nå sendt ut på uravstemning blant medlemmene. Stemmefrist vil være torsdag 24. november kl. 23.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?