Uravstemning Sykepleierforbundet

Handel og Kontor i Norge og Norsk Sykepleierforbund kom 27. oktober til enighet om revidering av hovedtariffavtalen. Her følger uravstemningsinformasjon.

Partene kom i forhandlingene til enighet om en styrking av bestemmelsene om unntak fra flexi-tidsordningen.

Partene kom også til enighet om at arbeidsgiver forskutterer pleiepenger fra NAV i inntil 60 dager, for arbeidstakere som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase.

Norsk Sykepleierforbund følger statens lønnstabell. Som følge av at lønn forhandles individuelt, vil hvert enkelt medlem i HK bli opplyst om sin nye lønn av bedriften.

Det kom også til enighet om overtidssatser i forbindelse med forhandlinger.

Forbundets behandling og anbefaling:
HKs forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet og oppfordrer medlemmene å stemme JA.

Slik stemmer du: 

  • Stem ved å sende SMS til 1930 og ved å skrive "HK JA" eller "HK NEI"
  • Stem ved å logge inn på HKs nettsider på "Din side": https://www.hkmedlem.no/ 
  • På din side kan du også laste ned papirstemmeseddel som skannes/fotograferes og sendes til [email protected] 

Frist:
Tirsdag 8. november kl.13.00 avstemning på nett stenges.
Eventuelle papirstemmer må være hovedkontoret i hende innen denne tid.
Fristen er absolutt. Informasjon om resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?