Konflikthåndtering – Problem eller løsning?

Dette er et todagers kurs for tillitsvalgte innen kontor/administrasjon/kundesenter/økonomi og lignende, med fokus på ferdigheter og praktiske øvelser. Deltagerne skal oppleve å kunne takle hverdagen på en bedre måte når de kommer tilbake på jobben. 

Vi tar utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, og arbeider med det som er mest relevant for deltagerne på nettopp dette kurset. Programmet og innholdet vil derfor være organisk, og kommer til å bli tilpasset de innspillene og de behovene deltagerne har.

 

Innhold

Teoriinnspill

 • forståelse av dialog, og hvordan dialog er det som gjør kommunikasjon
 • forskjellen mellom sak og prosess
 • introduksjon av praktiske kommunikasjonsverktøy
 • forståelse av begrensningene ved vår egen oppfattelse av verden og forståelse av at det finnes mange virkeligheter
 • forståelse av konflikter samt måter å håndtere og forebygge konflikter
Simuleringer
 • tydeliggjøring av forskjeller i holdninger
 • nødvendigheten av tillit
 • nye måter å forstå ”sterke” og ”svake” personlige egenskaper
Øvelser
 • håndtering av kommunikasjonssituasjoner (konflikter og forhandlinger)
 • forståelse av egne utfordringer
 • personlige tilbakemeldinger
 • etablering av kulturregler/avtaler for hvordan vi kommuniserer med hverandre i løpet av kurset

 

Forberedelse

Før kursstart vil deltagerne bli oppfordret til å ta med seg eksempler på kommunikasjonssituasjoner de ønsker å takle bedre. Dette vil for eksempel kunne være kommunikasjonssituasjoner på jobben, i organisasjonen de er del av, eller rett og slett i egenskap av det å være menneske.

Mål

Deltagerne skal etter kurset ha

 • Forståelse for kommunikasjonens betydning
 • Bedre ferdigheter i kommunikasjon og konfliktforebygging
 • Økt evne til å være prosessleder/fasilitator

 

Målgruppe
Kurset er  tilrettelagt for HKs tillitsvalgte som jobber innen kontor, administrasjon, kundesenter, økonomi og lignende. Deltakerne bør fortrinnsvis ha fullført HKs tillitsvalgtskolering. Andre tillitsvalgte kan eventuelt få plass hvis kurset ikke blir fulltegnet. Det er begrenset med plasser.

 

Tidspunkt: 3. – 4. mai 2017
Sted: Sørmarka Konferansehotell
Påmelding: Via Kurskalender på www.hkmedlem.no. Påmeldingsfristen er 31. mars, og bekreftelse på plass blir sendt ut i uke 14.

Spørsmål om kurset kan rettes til Maren Gulliksrud på [email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?