Enighet i mellomoppgjøret LO-NHO

Et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, er resultatet av forhandlingene.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle, det vil si kr 1 000 i året for en full stilling. Videre ble de enige om et lavlønnstillegg på kr 1,50 per time som betyr kr 2 900 i året for en full stilling. 

Medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si kr 407 265 eller mindre, vil motta lavlønnstillegget. Dette betyr at HKs medlemmer som er omfattet av NHO Butikkoverenskomsten og NHO Bensinstasjonsoverenskomsten vil få et tillegg på til sammen kr 2,00 per time, som tilsvarer kr 3 900 i året. Dessuten kommer eventuelle garantireguleringer på Butikkoverenskomsten per 1. mai. 

– Dette er et moderat oppgjør med en klassisk lav- og likelønnsprofil, som treffer et flertall av kvinner og samtidig får alle medlemmer et generelt tillegg. Nå er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger og henter ut resten der, sier forbundsleder i HK Trine Lise Sundnes.

Fakta om oppgjøret: 

  • Omfatter rundt 170 000 medlemmer 
  • Totalt vil om lag 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg 
  • Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent 
  • Det lokale forhandlingsrommet anslås til ca. 1 prosent  
  • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode 
  • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner

Les mer om oppgjøret på LOs hjemmesider her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?