Enighet mellom LO og SAMFO

LO og SAMFO ble i dag enige om resultatet i årets mellomoppgjør. Det ble et solidarisk oppgjør med god lavlønnsprofil og tillegg til alle.

– Forhandlingene har vært ekstra krevende i år fordi vi for første gang er i en situasjon der lønnsnivået på Landsoverenskomsten i kooperasjonen er lavere enn i Landsoverenskomsten på Virke-området, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Resultatet på de forskjellige overenskomstene:

Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK 
Før forhandlingene startet ble alle minstelønnssatsene på Landsoverenskomsten regulert med kr. 2,75 per time, med virkning fra 1. februar 2017 som følge av garantibestemmelsen.

Da Landsoverenskomsten er en lavlønnsoverenskomst med en snittlønn på 87 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, utløses lavlønnstillegget. Det gis derfor et lavlønnstillegg på kr 1,50 til alle med virkning fra 1. april 2017.

Lederoverenskomsten mellom SAMFO og HK
Basislønnssatsen heves til kr 420.000,- per år.

Overenskomsten for Bensinstasjoner mellom SAMFO og HK
Det gis et lønnstillegg på kr 2,- per time, inklusive lavlønnstillegget. Minstelønnssatsene i Overenskomsten reguleres med kr 2,- per time.

Overenskomstene for hhv. Coop Norge SA, USBL og Ledere i Coop Norge
Det gis et lønnstillegg på kr 0,50,- per time. Lønnssatsene justeres tilsvarende.

Virkningstidspunkt
Tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2017.

– Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å hente ut sin del av lønnskaka ute på bedriftene. Det er mer penger å hente, avslutter Sundnes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?