Kjør tariffdebatt!

Så snart et tariffoppgjør er over, begynner forberedelsene til det neste. Nå er vi i gang igjen. Hovedoppgjøret 2018 står for døren, og nå starter tariffdebatten.

I februar 2018 vil LO og forbundene ta stilling til om hvert forbund skal forhandle hver for seg, eller om det skal forhandles større reformer der vi trenger hele LO-fellesskapet samlet bak kravene (forbundsvist eller samlet).

Vi kan se tilbake på to relativt magre år, særlig 2016 som rett og slett ga reallønnsnedgang for mange. De dårlige tidene, arbeidsledigheten og inflasjonen var årsaken. Vi tror det blir bedre for 2017-oppgjøret, men fasiten får vi først i februar 2018. Det er først da vi kjenner den totale lønnsutviklingen for 2017. Da kommer rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg hvor lønnsutvikling og prisutviklingen sees i sammenheng.

I forberedelsene av 2018-oppgjøret benytter vi samme metode og digitale løsninger som sist. De yrkesaktive medlemmene får tilsendt en spørreundersøkelse med mulighet til å prioritere krav til tariffoppgjøret. Alle tillitsvalgte blir oppfordret til å ta debatten i sine klubber. Vedlagte debatthefte kan være til hjelp i dette arbeidet.

Etterhvert som tariffdebatten går, vil bransjegrupper og bransjeråd engasjere seg. Forslag til tariffkrav blir fremlagt på HKs tariffkonferanse til høsten. Endelige krav vedtas våren 2018.

Av de viktigste tariffsakene vil jeg nevne arbeidstid, fordi vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven er endret og tariffavtalene må styrkes som bolverk mot mer belastende arbeidstid. AFP-ordningen er under evaluering i 2017 og må forbedres i tariffoppgjøret i 2018. Vi står overfor en digitalt drevet omstilling av arbeidslivet som krever bedre kompetansetiltak. Andre viktige krav er tjenestepensjon, lønn, bedre tillegg for kveld, natt og helg og mange flere, men de får komme i debatten.

Vær stolt, synlig og kampklar – delta i tariffdebatten!

Trine Lise Sundnes,
forbundsleder i HK i Norge

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?