Medlemsundersøkelse om alenearbeid

Handel og Kontor deltar i en undersøkelse om arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid.

Hvilke helse, miljø, og sikkerhets (HMS) utfordringer som er knyttet til det å jobbe alene og hvordan arbeidsgiverne følger opp er tema som vektlegges.

Undersøkelsen er web-basert og gjennomføres i fem forbund tilknyttet LO. Det er Fafo som står for gjennomføringen.

Flere medlemmer vil i løpet av de nærmeste dagene motta e-post med  spørsmål om å delta i undersøkelsen og lenke til spørreskjema. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid blant våre medlemmer. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?