LOfavør advokatforsikring

HK tilbyr nå mer trygghet til medlemmene gjennom en ny medlemsfordel. LOfavør Advokatforsikring er en del av de kollektive forsikringsordningene du som ordinært medlem har gjennom medlemskapet ditt. HK sendte brev til alle ordinære medlemmer om ordningen i september, med mulighet til å reservere seg.

Ordningen dekker bistand vedrørende privatrettslige forhold:

  • familierett
  • arverett
  • kjøpsrett
  • ulovlig og krenkende nettpublisering
  • fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
  • førerkortbeslag ved privat kjøring

LOfavør Advokatforsikring leveres av HELP Forsikring AS.

Dekker forsikringen arbeidsrettslige spørsmål?   
Nei, spørsmål om lønns- og arbeidsforhold skal fortsatt behandles av HKs saksbehandlere og ved behov, av Norges mest kompetente advokatfelleskap på området – LOs juridiske avdeling.

Hva hvis jeg ikke ønsker advokatforsikringen?
Alle medlemmer har fått brev med mulighet til å reservere seg. Har du ikke fått brev? Kontakt oss og sjekk om vi har din riktige adresse.  Alle som melder seg inn i HK fremover, får også mulighet til å reservere seg mot ordningen.

Kan jeg melde meg inn i ordningen seinere?
Hvis du reserverer deg kan du ikke melde deg inn i den kollektive ordningen på et senere tidspunkt.

Hva koster det?
Prisen ligger inne i forsikringskontingenten. Du som HK-medlem betaler kun kr 61 pr. måned. Kjøper du ordningen individuelt gjennom LOfavør, koster det kr 149 pr. måned. Uten medlemskap i LO koster forsikringen kr 330 pr. måned.

Hva hvis du hadde LOfavør Advokatforsikring fra før?
Hvis du selv hadde en individuell avtale med LOfavør Advokatforsikring, før den ble tilbudt som en medlemsfordel i HK, er forsikringen blitt konvertert inn i den kollektive ordningen og fra 1. november 2017 koster den kun 61 kroner. 

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du finner mer informasjon på www.help.no/hk, eller du kan ringe HELP Forsikring på telefon 22 99 99 99 mandag – fredag mellom kl. 08.30 og kl. 16.30.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?