Enighet i mellomoppgjøret for ansatte i AUF

AAF og HK har kommet til enighet vedrørende 2. avtaleår for Overenskomsten for ansatte i AUF.

Partene er enige om at alle lønnssatser i overenskomsten heves med 325 kroner per måned med virkning fra 1. juni 2017.

Forhandlingsprotokoll er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?