Grip morgendagens arbeidsliv

Enkelte hevder at 97 prosent av kontorarbeiderne, 96 prosent av resepsjonistene og 95 prosent av butikkmedarbeiderne vil være automatisert bort i 2030.

Første nestleder i HK, Bjørn Mietinen mener dette er høye tall. – Det er vanskelig å se for seg at antallet butikkmedarbeidere skal reduseres fra 240 000 til 10 000 på 15 år. Det er heller ikke sannsynlig at antallet kontorarbeidere reduseres til bare noen tusen, sier han.

Usikre analyser
Mietinen har andre tall som sier at 40 000 jobber vil  forsvinne i varehandelen fram til 2030. – Analysene er høyst usikre, men en ting er sikkert og det er at ingenting er sikkert, slår Mietinen fast. Han mener likevel at det ikke er tvil om at enkle og rutinepregede oppgaver vil forsvinne først.

HKs første nestleder er opptatt av at teknologiutviklingen allerede har endret arbeidslivet og at flere bransjer og yrkesgrupper har vært gjennom flere runder med omstillinger.

  • Vi har fått flere selvbetjeningskasser i butikkene og netthandelen øker. Dette gir færre jobber.
  • Finans- og forsikringsbransjen er langt framme. I 1977 kom Norges første minibank. Stadig flere tjenester flyttes fra skranke til nett.
  • Også på store grossistlagre, som hos Coop Norge, er mange operasjoner allerede hel- eller delautomatisert og antallet ansatte sterkt redusert.

Nye jobber kommer til
Mietinen peker på at oppgaver og jobber forsvinner, samtidig som vi ser at nye kommer til.

  • I butikkene øker etterspørselen etter personlig kundeveiledning og service og dermed øker også behovet for fagarbeidere.
  • Det samme ser vi innen bank og forsikring. Fortsatt har vi ønske om personlig veiledning i økonomi, sparing, plassering og ikke minst pensjon.
  • På lagrene ser vi et behov for ansatte som kan betjene ny teknologi, samtidig som det trengs fagarbeidere og servicearbeidere.    

Amazon app and go
Mietinen viser til at i USA i dag, utvikler Amazon et konsept der du kan handle i en butikk uten å være i kontakt med hverken ansatte, kasse eller betalingsterminal. Du laster ned Amazon Go-appen og skanner en QR-kode i det du går inn i butikken. Varene du putter i posen legges automatisk til i handlelisten i appen. I det du går ut av butikken er varene belastet din konto uten et eneste tastetrykk. Og dette er med dagens teknologi.

Uante muligheter
– Det er viktig å reflektere over hva morgendagens teknologiutvikling vil kreve av oss, men også hva den vil gi oss, sier Mietinen. Han mener det finnes uante muligheter som vi skal gripe.

Mietinen er opptatt av at vi må tenke gjennom hvordan vi skal organisere og omstille oss til framtidas arbeidsliv.

– Vi må ikke miste verdifull kompetanse på veien, og vi må mene noe om hvordan samfunnet vårt skal utvikle seg, sier Mietinen. Han mener det vi er vitne til nå, er en utvikling som går stadig raskere, og at vi bare kan ane konturene av hva som vil skje fremover.

Kompetanse til alle
Bjørn Mietinen mener at kompetanse er mer viktig enn noen gang. Han peker på at HK er opptatt av at alle får tid og mulighet til kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen.

Mietinen deltok denne uken på en konferanse i regi av LO, HK, EL og IT-forbundet, Fagforbundet og Postkom som satte det digitale arbeidslivet på dagsorden.

Konferansen samlet et bredt utvalg av innledere som belyste mulighetene og utfordringen det digitale arbeidslivet gir oss.

Alle må med
Silvia Seres fra Technorocks delte forfriskende tanker om teknologi og ledelse. Hun sa at det er mange konsernsjefer i dag som sier at de helst vil bytte ut en tredjedel av sine medarbeidere mot nyansatte med helt nye ideer.

– Jeg kan garantere at den gruppen av nyansatte er utdatert om fem til ti år. Alle må med på en mer dynamisk måte. Det handler om livslang læring, påpekte Seres. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?