Historisk gjennomslag å få mål om bærekraftig utvikling inn i hovedavtalen

HK sendte forslag til formulering om bærekraftig utvikling til årets hovedavtaleforhandlinger mellom LO og Virke. Forslaget gikk gjennom.

– Næringslivet må ta ansvar for å bidra til å nå Norges klimamål. Virke og LO viser nå at de er beredt til å være med og ta det ansvaret. Det er jeg godt fornøyd med, sier forbundsleder i HK i Norge, Trine Lise Sundnes.

Det er i Hovedavtalen LO-Virke under § 4-1.1 Tilrettelegging for samarbeid og medinnflytelse at formuleringer om bærekraftig utvikling er tatt inn.

– Tanken bak har vært å fremme bærekraftig utvikling som en del av partssamarbeidet og at tillitsvalgtes og ansattes bidrag til å fremme virksomheten drift og utvikling også knyttes til klima og miljø, uttaler Sundnes.

Nå kan kreftene forenes i felles innsats for bærekraftig utvikling og konkrete klima- og miljøtiltak i virksomhetene.

– Dette vil være viktig for å nå våre klimamål og lover godt for samarbeidsprosjektet mellom LO/HK og Virke om Veikart for grønn handel 2050, avslutter Sundnes.

Hovedavtalen LO-VIRKE 2018-2021
I kapittel 4 Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, endres § 4-1.1 tredje ledd til:

«Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med på å sikre økonomiske forutsetninger for effektiv drift, bærekraftig utvikling, og trygge og gode arbeidsforhold til beste for så vel bedrift som ansatt.»

 

 

  

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?