Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00.

– Vi gikk inn i dette oppgjøret med en klar målsetting om å forbedre AFP-ordningen. Det har vi oppnådd. Vi er enige om rammene for en ny, forbedret framtidig AFP, vi har tettet hull i dagens ordning og ikke minst har vi fått på plass et slitertillegg for de som må gå av ved 62, 63 eller 64 år. Og vi har sikret økt kjøpekraft og et solid løft for de lavest lønte.

76,61 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

LO – NHO-oppgjøret:
Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)
Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)
Antall ja: 74 529 (76,61 pst)
Antall nei: 20 495 (21,07 pst)
Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

HKs resultat
44 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen. 90 prosent stemte ja til forslaget, 10 prosent stemte nei.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?