Butikkjobb med god ryggdekning

"Jeg har ikke blitt spurt", er ofte svaret vi får fra uorganiserte på spørsmål om hvorfor de ikke er organisert. Så hva venter vi på? Da er det vel bare å gå ut og spørre.

Heidi Helgadottir Leite sier at vi godt kunne vært litt mer aktive i jakten på nye medlemmer. Jeg er helt enig, vi kan alltid gjøre mer. Tallenes tale klar. Når kun 21 prosent av butikkmedarbeiderne er fagorganisert, er det ikke godt nok. Vi burde hatt en organisasjonsgrad på 50 prosent minst. Så hvorfor er det ikke sånn?

Det er god grunn til å være både kritisk og bekymret. Trenden i norsk arbeidsliv er at organisasjonsgraden synker. I dag er den på under 50 prosent. Vi må ta grep, det er ingen tvil om det. Og vi gjør det.

I dag har HK over 72 000 medlemmer og vi får stadig nye medlemmer. Men vi har potensiale for å bli godt over det tredobbelte. Samtidig skal vi ta med oss at vi faktisk øker i et terreng der trenden ellers er det motsatte. Det må bety at vi gjøre mye bra.

Vi sier i møte med uorganiserte, at det å organisere seg betyr det samme som å forsikre jobben sin. Vi forsikrer jo ellers alt i livene våre av samme grunn: trygghet. Huset, bilen, ungene, hunden, gullfisken, reisen og livet etter arbeidslivet; pensjonstilværelsen. Det gir deg økonomisk trygghet om det skulle skje noe du selv ikke rår over.

Det samme bør jo også gjelde jobben din. Livsgrunnlaget ditt. Skulle det skje noe på jobb; permitteringer, oppsigelser, manglende lønnsutbetaling, kutt i arbeidstimer, ingen ferie eller feriepenger, og du ikke er organisert, står du ganske alene. Men med LO, en arbeidstakerorganisasjon med 26 forbund og over 920 000 medlemmer, står du sterkere i møte med arbeidsgiver, du har ryggdekning. Dette i seg selv bør rede grunnen for at flere organiserer seg.

Men svaret er ikke så enkelt. Varehandelen er ei næring med over 380 000 ansatte. Den er sammensatt av store og små aktører med ulike måter å drive butikk på. Franchise og kjøpesentre, der økonomiske rammer, hms-spørsmål, åpningstider og dermed også arbeidstider, besluttes av andre enn arbeidsgiver. Mye ufrivillig deltid, usikre jobber og høy turnover i deler av næringen, og arbeidsgivere som nekter ansatte å organisere seg.

Dette er alle faktorer som utfordrer arbeidet med å organisere ansatte i butikk. Men vi legger oss ikke på rygg av den grunn. HK organiserer hvert år mellom 8 og 9 000 nye medlemmer, og jobber aktivt langs to spor; medlemsorganisering og medlemsbevaring.    

Vi gjennomfører to nasjonale aksjonsuker hvert år med fokus på organisering. Vi kjører alle skal med-prinsippet. HK-ansatte, ledelse, organisasjonstillitsvalgte, lokale tillitsvalgte og medlemmer ute på bedriftene gjør alle en innsats, og vi får inn mellom 2 og 3 000 nye medlemmer hvert år.

I tillegg har vi egen satsning på organisering på kjøpesentre gjennom LOs serviceprosjekt. Resultatene er gode, om lag 1500 nye medlemmer og nærmere 80 nye tariffavtaler. I tillegg gjør tillitsvalgte og medlemmer daglig en innsats ute på bedriftene med å organisere sine kolleger. Hva gjør de? Spør!

Jeg traff en tillitsvalgt som hadde vervet over 30 medlemmer og spurte hva som var hemmeligheten. Hun svarte: ikke annet enn at jeg snakker med kollegene, bryr meg og spør om de vil organisere seg. Jeg har også stilt krav til arbeidsgiver om å introdusere alle nyansatte til meg. Da blir jeg som kollega og tillitsvalgt, den første de møter. Det gir resultater.

Innsatsen som legges ned av tillitsvalgte ute på arbeidsplassene er viktig. Men det er selvsagt lov å ha flere tanker i hodet samtidig, noe vi også har. Vi bygger videre på det vi gjør i dag som er bra, så erfarer og lærer vi av feil vi gjør og finner nye veier. For å få fart på organiseringen og beholde medlemmene våre, har vi tettere oppfølging av tillitsvalgte ute på bedriftene, trapper opp tillitsvalgtskoleringen, har ekstra fokus på medlemsservice og gjennomfører målrettede vervetiltak som treffer.

Vi vil alltid arbeide for at flere som jobber i butikk organiserer seg. Det vil være spesielt viktig å gjøre en ekstra innsats framover. Teknologiutviklingen tvinger fram endringer i arbeidslivet og det går fort. Å organisere seg vil bety større trygghet og ryggdekning i møte med omstillingene som kommer. Vi gjør allerede mye i HK, men vi kan alltid gjøre mer. Alle kan bidra, så la oss ta et kollektivt ansvar og spørre en kollega som enda ikke er organisert.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?