Jul og arbeidstid

Julehandelen vil for mange handelsbedrifter innebære et behov for endring av åpningstidene og økt behov for arbeidskraft.

Alle endringer i arbeidstid, bruk av overtid/mertid og bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte, skal drøftes med de tillitsvalgte. Bestemmelser om arbeidstid er omtalt i arbeidsmiljølovens kaptittel 10 og i helligdagsfredloven. Alle overenskomster har også egne bestemmelser om arbeidstid.

HK har utarbeidet et informasjonshefte som omhandler følgende:

• Søndagsåpent før jul
• Overtidsarbeid
• Forskjøvet arbeidstid
• Midlertidig endring av arbeidstiden
• Arbeidstid på julaften og nyttårsaften
• Arbeidstid i romjula
• Varetelling på 1. nyttårsdag

Heftet finner du her.

Ta kontakt med ditt nærmeste HK regionkontor hvis du har spørsmål rundt jul og arbeidstid.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?