Forhandlingene mellom LO og NHO er i gang

Mellomoppgjøret for 2019 mellom LO og NHO starter den 13. mars. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Hvis LO og NHO ikke blir enige, er neste fase at partene møtes til mekling hos riksmekleren. Hvis det blir mekling skjer det fra 30.- 31. mars 2019.

I år er det et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun forhandles om lønn. Forhandlingene skjer samordnet. Det betyr at LO forhandler på vegne av alle forbundene.

Hva krever vi?
LOs krav ved årets oppgjør er økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Dessuten skal kravene bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Følg tariffoppgjøret på www.hkinfo.no og på www.lo.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?