HK og SAMFO er enige om nye satser for minstelønn

HK og SAMFO er i dag blitt enige om garantiregulering av minstelønnssatsen. Forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes, er fornøyd med resultatet. 

Lønnstrinn 6 heves med 5,80 kr, i timen. Dette utgjør 943 kr. i måneden. Endringen skjer med virkning fra 1. februar 2019.

Disse tilleggene avtales hvert år. De er regulert  av lønnsgarantiordningen i landsoverenskomsten mellom HK og SAMFO. Garantiordningen skal sikre at den høyeste satsen for minstelønn i overenskomsten (trinn 6), ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

Forhandlingsleder i HK, forbundsleder Trine Lise Sundnes, er fornøyd med resultatet, som er identisk med det de ansatte på landsoverenskomsten i Virke fikk. 

– Framover blir det viktig at klubbene på bedriftene forbereder seg på lokale forhandlinger. Disse starter etter de sentrale forhandlingene seinere på våren, sier Sundnes. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?